Brandweerkeuring

Rusch zorgt op locatie voor een test- en certificeer­bedrijf met een mobiele testunit. Alle inspecties vinden plaats binnen de brandweerkazerne, zodat de klant de keuringen direct zelf kan beoordelen. Het testbedrijf certificeert uw bepakking en al het overig materieel wat in aanmerking komt voor inspectie. Na elke keurig ontvangt u de certificaten deze kunt u digitaal krijgen maar ook afgedrukt op certificaatpapier hierbij zit ook altijd de eindrapportage de keurmeester neemt deze met u door.

Index:

 1. Toepassingen
 2. Voordelen
 3. Waarom?
 4. Werken met hoogte verschil
 5. Klim en steigermaterial
 6. Zaag en snoeimaterieel
 7. Hijs en hefgereedschap
 8. Diverse inspectiemiddelen

Dit geldt voor:

 • Hulpverleningsvoertuigen (HV)
 • Tankautospuiten (TS)
 • Persoon en materiaalwagen (PM)
 • Ladderwagen (LW)
 • Hoogwerker   (HW)
 • Technische hulpverlening (Instorting-Container)
 • Technische hulpverlening (Redding-Container)
 • Technische hulpverlening (Verlichting-Container)
 • Overig materieel (arbeidsmiddelen binnen de brandweerkazerne)

De voordelen van mobiele inspecties van Rusch hijs- en heftechniek:

 • Alles inspecties vinden plaats binnen de brandweerkazerne.
 • Directe beoordeling van keuringen door de klant.
 • Compleet ingerichte testwagen waarbij alle testen en reparaties direct worden uitgevoerd.
 • De certificaten worden direct verwerkt en aangemaakt.
 • Bij brandmelding is er direct de beschikking over een voertuig.
 • Na iedere keuring ontvangt u een map met daarin de verwerkte eindrapportage.
 • T.b.v. reparaties zijn onderdelen direct uit voorraad leverbaar.

Waarom keuringen en inspecties?

Veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het werk staan de laatste jaren flink in de belangstelling. Met de Arbo-wetgeving wil de overheid het ziekteverzuim terugdringen.

De Arbo-wet verplicht werkgevers een arbeids-omstandig­hedenbeleid te voeren, waarbij zorg op maat voorop staat. Maatregelen moeten zijn afgestemd op de aanwezige risico’s, met in het bijzonder de veiligheid van het personeel. Ongevallen moeten vanzelfsprekend zoveel mogelijk beperkt worden. Om dit te bereiken stelt de wet, de werkgever verantwoordelijk voor het periodiek en deskundig laten inspecteren. Het onderhouden van arbeidsmiddelen kan hier eventueel nog bijkomen. Rusch Hijs- en Heftechniek komt bij diverse veiligheidsregio’s in Nederland langs voor de jaarlijkse inspecties.

Materieel t.b.v. werken met hoogteverschil

Binnen onze EKH-werkvoorschriften valt het materieel onder de valbeveiligingsapparatuur van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Rusch is geaccrediteerd door Petzl. Uitzondering hierop zijn de valblokken. Merkafhankelijk wordt de jaarlijkse keuring in overleg met de fabrikant verzorgd.

Klim- en steigermateriaal

 • Inspectie van schuif, opsteek- en enkele ladders volgens EN-1147 .
 • Daarnaast zijn er ladders en trappen volgens NEN 2484 en in hoogte verstelbare werkbordessen.

Rusch Inspections is naast de brandweerinspectie ook zeer actief binnen de industrie (metaal- en afvalverwerkingsbedrijven) en binnen de gemeenten. Industrieterreinen en werven zijn vaak gelegen in de directe omgeving van brandweerkorpsen. De Rusch inspecties van hijs- en hefgereedschappen: NEN 3140 keuringen, zaag- en snoeimaterieel en alle overige arbeidsmiddelen, sluiten hier dan ook naadloos bij aan.

Al onze werkzaamheden kunt u terugvinden op onze website naast het brandweericoon. Tevens staat onze catalogus digitaal op de site, waarin alle middelen op het gebied van hijs- en hefmiddelen te vinden zijn.

Het materieel is onderverdeeld in productgroepen en specificaties.

De productgroepen zijn:

 • Materieel t.b.v. werken met hoogteverschil
 • Klim- en steigermaterieel
 • Hijs- en hefgereedschappen
 • Elektrisch handgereedschap
 • Zaag- en snoeimaterieel
 • Autolaadkraan
 • Bergingslieren

Naast de inspecties van de bepakking verzorgen wij ook de pomptest en de inspectie van de opbouw van de brandweervoertuigen.

Zaag- en snoeimaterieel

 • Inspectie op veilige werking van de motorkettingzaag PrEN-608
 • Veiligheidshelm met gelaatscherm en oorkappen

Hijs- en hefgereedschappen

 • Deze gereedschappen worden met behulp van onze testbanken van 30 en 50 ton geïnspecteerd.
 • Tirfor staaldraadtakel.
 • Dommekrachten.
 • Hijs- en sjorbanden.
 • Kettingwerk, Staalkabels, Onderblokken, en overige hijs- en hefmiddelen 
 • Elektrisch handgereedschap volgens de NEN 3140.
 • Deze NEN 3140 omvat de bepaling voor veilig werken, inspectie en onderhoud en geeft voorschriften ter voorkoming van elektrocutie en kortsluiting.
 • Dit betreft onder meer: schijnwerper, voedingshaspels, dompelpompen, aggregaten en handgereedschappen.

Diverse inspectiemiddelen

 • Verbandtrommel
 • Hefkussens
 • Wervelplanken kort en lang
 • Schep- en bergingsdraagbaar
 • Bergingslieren
 • Inspectie van de bumperlier op veilige werking, kabel en trekkracht