Telescoop giekreparaties

De reparatiedivisie van Rusch heeft een wereldwijde reputatie opgebouwd. Voornamelijk dankzij de techniek om reeds afgeschreven kranen te restaureren, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van de oorspronkelijk door de fabrikant gebruikte staalsoorten. Deze worden via laboratoriumanalyses achterhaald. Het lassen van staalkwaliteiten tot Weldox 1100 wordt door ‘H-L045’ gecertificeerde lassers uitgevoerd volgens EN-287. De lassen worden vervolgens door MPI, US of X-ray getest. Hierbij worden resultaten behaald die onder dynamische belasting de originele kwaliteit tenminste evenaren.

Zo realiseerde Rusch Kraantechniek tal van reparaties, die soms leiden tot de complete herbouw en verbetering van het originele ontwerp, voor slechts een gedeelte van de kosten die met de aanschaf van een nieuwe kraan gemoeid zouden zijn. In veel gevallen weet Rusch een resultaat te bewerkstelligen, waarbij de resterende economische levensduur van de gerepareerde kraan die van het oorspronkelijke nieuwe model overtreft.

Alle reparaties worden uitgevoerd onder de strenge regels van het eigen kwaliteitssysteem gecertificeerd volgens ISO 9001:2000 en kan desgewenst vergezeld gaan van een uitvoerige rapportage, waarin de volgende zaken zijn opgenomen:

  • sterkteberekening (indien gewenst);
  • materiaal certificaten;
  • reparatieprocedures;
  • lasprocedures;
  • NDT rapporten (lasonderzoek);
  • tekeningen van gerepareerde delen.

De totale ingreep wordt bij voltooiing gecontroleerd door de daarvoor aangewezen autoriteiten, zoals ABOMA/KEBOMA, SGS, Lloyds, en/of andere door de wet of de klant voorgeschreven instelling. Bij jaarlijkse inspecties wordt de door Rusch gerepareerde kraan voorzien van een ‘Goedkeurings’ vignet.

De meest essentiële kraanonderdelen en ook hoogwaardige staalsoorten, zoals T-1, Naxtra 70, Ste 890 en St 960 worden in voorraad gehouden om de response- en reparatietijd zo kort en efficiënt mogelijk te houden.