Studies

Voor diverse klanten heeft Rusch studies uigevoerd om te zien of ideeen technisch uitvoerbaar waren. In sommige gevallen resulteerde dit ook in een daadwerkelijke opdracht tot fabricage en soms is het concept nog niet uitgevoerd doordat uit het concept andere inzichten bleken.