Onderhoudscontracten

Rusch Offshore Services is één van de weinige onafhankelijke inspectiebedrijven voor offshore kranen. Het onderhoud en de modificatie van offshore kranen, zoals die gebruikt worden op booreilanden en productieplatformen op het continentale plat behoort ook tot de mogelijkheden. Hiertoe exploiteert Rusch Offshore Services een staf van gekwalificeerde technici, die met hun specialistische equipment 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar zijn. Dit equipment omvat o.a. werkcontainers, loadcells en hydraulische momentsleutels om ter plaatse keuringen en eventuele spoedreparaties uit te kunnen voeren.

Deze Rusch divisie opereert over de gehele wereld en haar hooggespecialiseerde medewerkers kunnen ad hoc ingevlogen worden voor het uitvoeren van testen en keuringen en het verhelpen van de meest uiteenlopende storingen, voornamelijk in Nederland, Denemarken, Noorwegen en Engeland. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de EN 45004 A en B normen.

Van elk kraanfabrikaat en type worden speciale inspectierapporten gemaakt, toegesneden op de kraan. Daarin worden alle vitale gegevens van de fabrikant opgenomen. Ook de ervaring van de betreffende kraanmachinisten en de technische know-how van de Rusch specialisten worden in het rapport verwerkt. Dit rapport bevat aanbevelingen op langere termijn en onmiddellijk te nemen acties bij het constateren van gebreken, waarvan het herstel geen uitstel kan dulden. De vijfjarige inspectiebeurten worden uitgevoerd onder supervisie en controle van erkende en gecertificeerde autoriteiten, zoals Lloyds, DNV, Veritas en andere instellingen. De meest voorkomende kranen zijn: Liebherr, BE, Linkbelt, KENZ, Brattvaag, Hydralift, Sanders, Bailey, National, Seaking.