Kwaliteit

In de verschillende activiteiten die door de divisies in het Rusch-concern worden ontplooid, zijn duidelijke en kenmerkende overeenkomsten aan te wijzen. Dat is met name het gegeven dat wij binnen de marges van strenge, wettelijke voorschriften en certificeringen functioneren.

ISO, EKH regelgeving , NEN 3140, NEN-EN 13000, Kebomatief, Lloyds rules, TCVT regelgeving zijn voor de samenwerkende divisies in het Rusch-concern dan ook vertrouwde begrippen en vormen de logische parameters waarbinnen zij opereren.

De constant hoge, zelfopgelegde norm in het streven naar een optimale kwaliteit en veiligheid kleurt en kenmerkt het doen en laten bij de divisies binnen het Rusch concern en heeft geresulteerd in certificering voor het ISO kwaliteitssysteem, VCA, EKH en FPA.

 

 

 

Klik op de logo's voor meer informatie en de bijbehorende certificaten.