VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). Het VCA-systeem is in eerste instantie ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun VGM-beheersysteem. De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector.

Veilig werken staat zeker bij Rusch hoog in het vaandel. Alle operationele medewerkers zijn in het bezit van een VCA certificaat en ook de Rusch bedrijven zijn gecertificeerd volgens VCA 2004/04*.

Hoe het Veiligheid, gezondheid en milieubeleid van Rusch is bepaald staat beschreven in het VGM handboek. Deze wordt regelmatig geactualiseerd, naar de huidige wet-, norm- en regelgeving, en natuurlijk aangepast op de actuele situatie binnen het bedrijf.

De checklist VCA 2004/04 omvat de volgende onderwerpen:

 1. Veiligheids-, gezondheids- en milieu (vgm)-beleid en organisatie, management-betrokkenheid
 2. Vgm- risicoanalyses / taakrisicoanalyses / actieplan
 3. Opleiding, voorlichting en instructie
 4. Veiligheids-, gezondheids- en milieu- communicatie en –overleg
 5. Vgm-projectplan
 6. Milieuzorg
 7. Voorbereiding op noodsituaties
 8. Veiligheids-, gezondheids- en milieu-inspecties
 9. Bedrijfsgezondheidszorg
 10. Aanschaf en keuring van materialen, materieel/middelen
 11. Inkoop van diensten
 12. Melding, registratie en onderzoek van incidenten.

DNV heeft Rusch in oktober 2013 opnieuw ons kwaliteits- en veiligheidssysteem gecontroleerd op correcte toepassing en uitvoering volgens de ISO norm en VCA checklist. registratie informatie: www.vca.nl - vca - service - zoek gecertificeerde bedrijven, "Rusch" Certificaten.


Certificaat

VCA-2007-087