Waarom Rusch?

Rusch is een onderneming met evenveel divisies als facetten. Een nadere kennismaking is noodzakelijk, omdat Rusch op diverse terreinen uitzonderlijke prestaties neerzet. Rusch beweegt zich op het gebied van hijs- en heftechniek en zware grondverzet machines waarbij elk facet zijn eigen specialisme vereist. Rusch beheerst het proces van conceptengineering via berekeningen, tekeningen, inkoop, productie, modificatie  en reparatie tot een kwalitatief hoog eindproduct. Dat betekent dat Rusch aan zowel overheden als het bedrijfsleven een breed spectrum aan diensten en ondersteuning biedt dat elders niet voorhanden is.

Naast reparatie, ontwikkeling en nieuwbouw voor specifieke gebruiksdoelen, voorziet Rusch ook in de eisen van inspectie en certificering door middel van het testen van hijsmiddelen met een vaste en met mobiele testbanken. Met een team van ervaren keurmeesters en inspecteurs.